Fluxbb din blog om danske virksomheder

Vandingssystem

Vandingssystem

Kunstvanding er betegnelsen for kunstig tilførsel af vand, sædvanligvis for at fremme afgrødernes vækst. Dette kan så ske via et vandingssystem, af den ene eller anden slags. Inden for landbruget og indendøres grow’s anvendes kunstvanding primært for at mindske problemer i forbindelse med utilstrækkelig nedbør, eller af den simple grund at det er et must når man dyrker inde, for på bedst mulig måde at styrke de pågældende afgrøder og planter, for at give dem bedst mulige vækstbetingelser. Kunstvanding kan have mange forskellige former, alt efter hvor eller hvordan kunstvandingen foregår og med hvilken teknologi, der benyttes. Når man skal vælge et system at dyrke sine afgrøder eller planter i er det ofte en smagssag, om man foretrækker det ene system frem for det andet. Det afhænger også
af hvilken gro stil man anvender, og om de omgivelser man har til rådighed. Alle disse muligheder inden for systemer, har allesammen deres forskellige metoder til vanding, og de har ligeledes alle forskellige tilgange samt fordele.

Læs mere OmVandingssystem

Hjemmeside service til det moderne mennekse

Hjemmeside service til det moderne mennekse

Hjemmeside service er det helt nye for det moderne menneske som har travlt i hverdagen. Hvis du er mennesket som er smart i en fart, og har en utrolig travl hverdag er servicen Applogik udbyder noget for dig. Idet du måske driver din egen selvstændige virksomhed samt en presset hjemmeside. Det er meget tidskrævende at holde styr og orden på en hjemmeside. Applogik har den perfekte løsning på tidskrævende problemer med deres hjemmeside service. Måske er du det morderne menneske om står og mangle tidsbesparing?

Læs mere OmHjemmeside service til det moderne mennekse